Plantensociologische Kring Nederland
Stratiotes
Stratiotes

Welkom!

Dit is de homepage van de Plantensociologische Kring Nederland, een stichting die tot doel heeft de vegetatiekunde in Nederland en Vlaanderen te bevorderen door het organiseren van excursies en de uitgave van het tijdschrift Stratiotes.


 
KNBV lezingendag 'Buigen of Barsten'

Op 24 april wordt in de kapel van Hogeschool Van Hall Larenstein het zevende deel van de reeks Vegetatiemonografieën gepresenteerd. Buigen of Barsten, het thema van dit deel is tevens het thema van lezingendag (georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging) die voorafgaand wordt gehouden. Hier zullen enkele auteurs hun verhaal uit het boek neerzetten. U bent van harte welkom om op deze dag aanwezig te zijn.

Buigen of Barsten? Voortdurende veranderingen in het gebruik en beheer van onze omgeving, planologische beslissingen die de wereld om ons heen telkens weer in een nieuw jasje steken, en niet op de laatste plaats het sluipende proces van klimaatverandering maken dat de natuur steeds meer op de proef wordt gesteld. De prangende vraag is: tot hoever kan de veer worden opgerekt? Over dit actuele onderwerp gaat Buigen of barsten, een bundel van wetenschappelijke beschouwingen over de veerkracht van de natuur in ons land. Aan de orde komen soorten en soortengroepen (waaronder orchideeën, schimmels en waterplanten) en levensgemeenschappen als duingraslanden, natte heiden en kwelders. Maar ook wordt ingegaan op theoretische grondslagen en het gebruik van modellen. Wat is de betekenis van het hebben van goed gedocumenteerde referenties in het natuurbeheer en natuurbeleid, hoe om te gaan met nieuwe landschappen? Ieder hoofdstuk is geschreven door een student samen met een gerenommeerde vakgenoot.

Meer info: www.knbv.eu

 
Westhofflezing 2017

Op woensdag 24 mei vindt de Westhofflezing 2017 plaats aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het thema van de 19de Westhofflezing is: Bij nader inzien - de waarde van natuur vanuit het perspectief van wilde bestuivers. De spreker van de Westhofflezing 2017 is Prof. dr. David Kleijn, hoogleraar Plant Ecology and Nature Conservation, Wageningen Universiteit. Het co-referaat zal worden verzorgd door Prof. dr. Ruud Foppen, hoogleraar Animal Ecology and Ecophysiology van de Radboud Universiteit.

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op www.ru.nl/Westhofflezing of door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Het boekje met de lezingen van 2016 van Prof. mr. Pieter van Vollenhoven en Prof. ir. Eric Luiten is verkrijgbaar bij KNNV uitgeverij.

 
Excursieprogramma 2018